Privatlivspolitik

Fredericia Frimærkeklub

Privatlivspolitik for Fredericia Frimærkeklub

 

Udfærdiget på baggrund af EU’s persondataforordning, som trådte i kraft den 25. maj 2018

 

Vi indhenter kun persondata i de tilfælde, hvor dette skulle være relevant for os, og vi vil kun indhente persondata, hvis det er relevant for din aktivitet hos Fredericia Frimærkeklub.

 

Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige for din aktivitet hos Fredericia Frimærkeklub og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

 

Behandling af personoplysninger

 

Medlemsoplysninger: som f.eks. navn, e-mailadresse, postadresse, leveringsadresse (hvis den varierer fra postadresse), telefonnummer og betalingsoplysninger.

 

Bestyrelsesmedlemmer:  Kontaktoplysninger som adresse, telefonnummer og e-mailadresse

 

Den dataansvarlige

 

Den dataansvarlige for indsamling, behandling og anvendelse af dine personoplysninger på www.frimklub7000.dk er Aske Ehmsen, Industrivej 4, 7080 Børkop, cvr nr. 35957294

Mail: fredericia@frimklub7000.dk

Website: www.frimklub7000.dk

 

 

Andre modtagere af personoplysninger

 

Vi sælger ikke dine persondata til tredjemand, og vi overfører ikke dine persondata til tredjelande.

 

Vi har vores hjemmeside hos one.com, som fungerer som vores databehandler. Alle persondata som du oplyser på vores hjemmeside vil blive opbevaret i one.coms datacentre.

 

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser


I det omfang vi behandler dine medlemsoplysninger på baggrund af interesseafvej-

ningsreglen, vil denne behandling udelukkende være motiveret af berettigede (legitime) interesser som:


  • Håndtering af dine medlemsrettigheder i henhold til vedtægterne m.v., herunder i forhold til generalforsamling


  • Opfyldelse af medlemspligter, herunder opkrævning og betaling af kontingen m.v.


  • Brug af situationsbilleder taget i foreningen, der afbilder en konkret aktivitet eller situation i foreningen


  • Da foreningen er medlem af Danmarks Filatelist Forbund, sker der videregivelse af oplysninger til forbundet.

 

Dine rettigheder

 

Som den registrerede har du en række rettigheder, som vi til enhver tid skal sikre opfyldelse af. Du har ret til at anmode os om følgende:

  • At få adgang til og få rettet/ændret dine persondata
  • At få slettet persondata

 

Du har derudover ret til at protestere over behandlingen af dine personlige data, og du har ret til at indgive klage til en databeskyttelsesmyndighed.

 

Ønsker du ikke længere, at vi skal behandle dine personoplysninger, eller at vi skal begrænse behandlingen af dine personoplysninger, kan du også sende os en anmodning herom til vores e-mailadresse fredericia@frimklub7000.dk